Rollene

Om I slik ei natt     Handlinga     Forfattaren     Komponisten     Rollene     Info til skulane

Det finst mange interessante, komplekse og morosame karakterar i I slik ei natt. Me møter både store, historiske menneske og lokale heltar. Nedanfor finn du ei liste over nokre av rollene. Dersom du vil lese meir om dei, er det berre til å trykkje på namnet deira.