Omar

Tilbake til rolleoversikt

Omar er trælen til Torkjell Høge. Under opphaldet i England byter dei på kven som skal eige han og til slutt er det Tord som får ansvar for trælen. Tord tar med seg Omar og Aasim, ein træl frå Afrika, med heim til Moster. Tord fortel alle som er der at Omar har vorte mykje meir enn ein træl for han, Omar har vorte bestevenen hans. Omar og Gyril får auga opp for kvarandre, men foreldra til Gyril er i mot det og prøver å halde dei åtskild.

Desse har spela rolla som Omar:

  • Kadir Talabani (2016-2017)
  • Kurt Mega Herdlevær (2019)
  • Erlend Nino Molandstø (2022)
Mostraspelet 2016-_DSC3364
Kadir Talabani i rolla som Omar, her saman med Gyril (Vilde Stokke). Foto: Magne Langåker