Presten

Tilbake til rolleoversikt

Presten har ei viktig rolle på Moster. Han er folket sin religiøse leiar og må av og til vere eit moralsk kompass for dei. Når Tore Hund er i kyrkjetårnet og trugar folket, er det Presten og Tora som tar på seg ansvaret med å snakke med han og roe han ned.

Desse har spela rolla som Presten:

  • Brynjar Stautland (2016-2017, 2019)
  • Geir Ersland (2022)
Mostraspelet 2016-_DSC3840
Brynjar Stautland i rolla som Presten. Foto: Magne Langåker