Mostraspelet

Mostraspelet har sidan 1984 vore den folkelege tittelen på Johannes Hegglands stykke Kristkongane på Moster. Frå 2016 av har dette endra seg med urpremieren på Svein Tindbergs I slik ei natt 27. mai i Moster Amfi. Etter dette er Bømlo Teater i den heldige posisjonen at me kan alternere på dei to manusa under «Mostraspelsparaplyen» i åra som kjem.

I 2024 ligg det an til eit nytt 1000-årsjubileum på Moster. Bømlo Teater er dermed godt skodd til å bidra til ei nasjonal markering av det store sédskiftet som fann stad i vår kultur og med Kristenretten på Mostratinget i 1024.

Kristkongane på Moster
Kristkongane på Moster
Mostraspelet Plakat 40x70_nett ferdig
I slik ei natt