Ragnhild

Tilbake til rolleoversikt

Ragnhild er ei av kvinnene på Moster. Ho er gift med Sigurd og saman har dei barna Gyril og Tord. Ragnhild er ekspert på alt som finst av blomar, bær, planter og urter og har eit botemiddel mot det meste. Når nokon skal føde på øya, er det ho som hjelper til og passar på at alt går bra.

Desse har spela rolla som Ragnhild:

  • Nina Meldahl Olsen (2016-2017, 2019)
  • Anita Myhre Gravdal (2022)
Mostraspelet 2016-_DSC1544
Nina Meldahl Olsen i rolla som Ragnhild, med Åslaug (Tiril Hoff Gilje) på armen. Foto: Magne Langåker