Lokal ensemble

Lokalt ensembleHer er deler av det lokale ensemblet som skal være med i Evita:

På bildet: Marlene Søvik, Janne Nerheim, Sofie Bjelland, Astrid Ersland Sandvik, Eldbjørg Våge Krukhaug, Gudrun Skopje Sjøen, Magnus Hillesvik Valvatna, Gunhild Aadland Rolfsnes, Jane Jünger. Ved pianoet: Tone Synneve Myklebust og Irene Simonsen, korinstruksjon og repetitørar.

Dei som ikkje er på bilde: Emma Rolfsnes Sele, Eirin Nordvik, Vilde Stokke, Heine Hillesvik Valvatna, Geir Olav Rød, Frikk Hana, Olena Jünger, Johanne Rolfsnes, Mathilde Wiik, Elena Nerheim, Johanne Rolfsnes, Ylva Våge Bjørklund, Kajsa Røksund, Nora Eline Schive, Emma Johannessen Tolås, Karia Hannah Grønstøl, Eva Martens

I tillegg kjem det eit besøkande ensemble.