Teateråret 2021

Bømlo Teater har lagt bak seg eit av dei mest spanande, men og givande, året på lang tid. Gigantløftet med norgespremieren på «Kristina frå Duvemåla» vart gjennomført med nasjonale koronarestriksjonar og smitteutbrot i kommunen. Over 6000 fekk med seg forestillinga i vakre Moster Amfi. Eit skikkeleg lagløft, der profesjonelle og lokale aktørar saman laga ei forestilling me seint vil gløyme. Vidare klarte me og å få i hamn Jul i Svingen i Bømlo kulturhus før koronarestriksjonane igjen slo inn over landet. Over 1100 fekk med seg denne forestillinga i år. Det er ikkje me lett hjarta me avlyser den fine tradisjonen Julasong for andre året på rad. Men slik situasjonen er no, har me ikkje noko val.

Men dette teateråret hadde heller ikkje gått utan uvurderleg og avgjerande hjelp frå heile det store dugnadsapparatet vårt, samt trufaste samarbeidspartnarar! Som ei julevarm takk til publikum, aktørar og støtteapparat, sender me difor ut eit lite utdrag av vår Kristina frå Duvemåla.(Klikk på lenke).

Håpar alle får ei riktig fin jul – og at me sjåast att i teateret i 2022! Ta vare på kvarandre❤️

Film Ave Productions Klipp: Kajsa Hellen Røksund Foto: Peter Tubaas