Julasong 26.12 vert flytta

Me beklagar å melde at årets «Julasong» ikkje vil gå som planlagt den 26.12, men blir flytta til seinare i vinter. Nye restriksjonar og den situasjonen me igjen står i, gjer at me ikkje kan gjennomføre arrangementet i den form det er meint å vera. Ein kveld med god musikk, underhalding og ein stad å treffe folk. Me har ikkje kapasitet til å ha bordservering og registrering slik andre arrangement i same periode har. I samråd med Bømlo kulturhus har me kome fram til denne slutninga, og vil komma med ny dato så fort den er satt. Dei som har kjøpt billettar får refundert dei automatisk eller ved å kontakte post@ebillett.no. Dei som har kjøpt billettar på Bømlo kulturhus tar direkte kontakt med dei.

Me er lei oss for at det blir slik i år, men ser fram imot å lage ein flott «Vintersong» utpå nyåret.

Ta vare på kvarandre.