MEDLEMSKAP I BØMLO TEATER

WSS_Logo_132x132_Streetart kopiKjære vener av Bømlo Teater!

På årsmøtet vart det vedteken ei endring i vedtektene som gjeld medlemskap. For å bli eller bli verande som registrert medlem i BT, stillest det no følgande krav:

  1. Du må skriftleg melde deg inn ved å sende ein mail til post@bomloteater.no og skrive at du vil vera medlem. Fint om du oppgjev alder óg, då dette er viktig i mange søknadsamanhengar.  Du kan óg ringe 534 20 790 og melde deg inn pr tlf til dagleg leiar.

Medlemskap i Bømlo Teater krev ikkje kontingent.

Me bed med dette om at du snarast melder frå pr mail eller tlf  at du vil vera medlem, slik at me får ajourført medlemslistene i tråd med gjeldande vedtekter.

Sjå elles heile vedtektsendringa på vår nettside old.bomloteater.no