Informasjon til publikum

Korleis vil Bømlo Teater og Moster Amfi legge til rette for eit trygt arrangement for publikum til framsyningane av Kristina frå Duvemåla? Her kjem litt informasjon om organisering av kø, innslepp og tildeling av sitteplassar:

Innslepp av publikum startar kl 20.00. Ein time før farmsyninga startar. Det blir tre inngangar til Moster Amfi. Publikum blir delt i tre køar av vertskapet utafor amfiet. Me ber publikum som vil sitje saman / er i same kohort/gruppe, kome saman. Hugs å ta med gode klede for veret, gjerne eit pledd og noko å sitje på. Ved innslepp vert din kohort tilvist plass av vertskapet. Det er kiosksal før framsyning og i pausen. Det vil vere eit sete mellom kvar korhort for å oppretthalde gjeldande retningslinjer. Planlegg gjerne saman med dine og lag eigne kohortar. Då får me plass til litt fleire i amfiet enn om ein kjem to og to. Me ber alle besøkjande om å respektere vertskapet i amfiet. Dei har ansvar for å sikre dykk eit trygt arrangement. Hald avstand i kø og i amfiet.

Moster Amfi og Bømlo Teater ynskjer dykk hjarteleg velkommen til Kristina frå Duvemåla!

NB: Helgane begynner å fylles opp, så vent ikkje med å sikra deg billettar!

Billettar på: Ticketmaster.no