Bømlo Teater si historie blir bok

Kristine Sele og Finn Bakke skriv bok om teateret si rike historie. Boka er planlagt utkomst før jul. Styret har eit ynskje om å få fram den over 40 år lange teaterhistoria med fokus på bakgrunn og idear om at vesle Bømlo skulle visa igjen på teaterkartet i regionen, men óg nasjonalt

Les omtale om prosjektet i Bømlo Nytt  og sjå innsalg frå TV Haugaland.