Årsmøte i Bømlo Teater

Fredag 4. mars kl 20.00 held Bømlo Teater årsmøte i Urangsvåg.

Saksliste:

1. Val av møtelaiar og referent

2. Godkjenning av dagsorden

3. Årsmelding og rekneskap 2015

4. Budsjett 2016

5. Val

6. Eventuelt

Etter årsmøtet vert det ei samkome for dei som vil. Det blir “mat på fat fest”, så ta med noko til eit felles matbord. Påmelding til årsmøte og festen kan gjerast til Cathrine innan 1.4: cathrine.aakre@haugnett.no