Årsmøte Bømlo Teater 25. mai

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØMLO TEATER FOR DRIFTSÅRET 2019

  • TID: MÅNDAG 25.05.2020 KL 18.00
  • STAD: BØMLO KULTURHUS. Me tek påmelding til årsmøte for å ivareta smittevern med 1 meters avstand, og vil avhalda møte fysisk og ev. dels digitalt på Zoom. Avhengig av tal på påmelde.

PÅMELDING INNAN 22. MAI til: marit.frimannslund@gmail.com eller sms 97502380

  • AGENDA:
  • Val av møteleiar og referent
  • Godkjenning av dagsorden
  • Årsmelding og rekneskap 2019
  • Budsjett 2020
  • Årsplan og strategisk arbeidsprogram 2020 -2024
  • Val

VELKOMMEN!