Tore Klakka

Tilbake til rolleoversikt

Tore Klakka (frå Klakken i Trøndelag) var ein av mennene til Erling Jarl, som sjølv emna på å verta konge i Noreg. Då jarlen høyrde at Olav Trygvason var i England, sende han Tore over for å fretta nytt, om Olav ville koma heim for å taka over farsarven sin og verta konge. Dersom so var skulle Tore freista å ta Olav av dage. Tore og Olav møttest,  og dei vart gode vener. Tore vart ein av dei mest trugne mennene i hirda til Olav.

Desse har spela rolla som Tore Klakka:

 • Finn Bakke (1984-1990)
 • Finn M. Daynes (1991)
 • Svein Harald Grov (1992)
 • Oddvar Rommetveit (1993-1995)
 • Frode Larsen (1996-2001)
 • Erlend Hansen (2002, 2005)
 • Trygve Haldorsen (2003)
 • Odd Asle Borlaug (2006-2010)
 • Pål Espen Haukedal (2011)
 • Kim Edgar Bachel (2012)
 • Øyvind Marsteen (2013-2015)