Skalden

IMG_4820
Sigurd Sele

Tilbake til rolleoversikt

Skalden er både forteljar, diktar, spåmann og poet. Han bind saman hendingar i spelet, fortell om fortid og spår om framtid. Med sine skaldekvad vender han seg både til folket på tingvollen og kongsfylgje. Ikkje alt han kved om hugar dei som høyrer.

Desse har spela rolla som Skalden:

  • Kjell Olav Skaret (1984-1992)
  • Svein Harald Grov (1993)
  • Dag Bøthun (1994)
  • Njål Sparbo (1995-1999)
  • Sigurd Sele (2000-2001)
  • Tore Kloster (2002-2004)
  • Robin Jacobsen (2005)
  • Ståle Bjørnhaug (2006-2010)
  • Sigurd Sele (2011-2015)